Cách Thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Công ty TNHH Leverages Career Việt Nam
Cán bộ bảo vệ dữ liệu
NISHIKAWA SHUHEI

Về “Cách thức Xử lý Dữ liệu Cá nhân” của chúng tôi, vui lòng xác nhận khi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

Định nghĩa Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân và/hoặc những gì nhận dạng cá nhân thông qua tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, nơi làm việc, ngày tháng năm sinh hoặc bất kỳ mô tả nào khác cấu thành thông tin đó. Ngoài ra, thậm chí nếu Dữ liệu cá nhân không được xác định bằng những thông tin đó, thì các thông tin mà có thể dễ dàng đối chiếu với thông tin khác và cho kết quả nhận dạng cá nhân cũng sẽ được đưa vào Dữ liệu cá nhân.

Thu thập Dữ liệu cá nhân và mục đích

Áp dụng cho dịch vụ tuyển dụng

Kết quả của việc không cung cấp Dữ liệu cá nhân

Nếu không điền vào các mục bắt buộc của Dữ liệu cá nhân, bạn có thể không nhận được dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Thuê ngoài xử lý Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể ủy thác tất cả hoặc một phần công việc xử lý Dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục đích sử dụng. Khi thuê ngoài xử lý Dữ liệu cá nhân, người nhận việc thích hợp sẽ được chọn và giám sát để đảm bảo an toàn cho Dữ liệu cá nhân.

Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân có được với từng công ty thuộc Tập đoàn Leverages, bao gồm nhưng không giới hạn Công ty TNHH Leverages, Công ty TNHH Leverages Career và Công ty TNHH Levtech (“Tập đoàn Leverages”). Các mục Dữ liệu cá nhân sẽ được chia sẻ bao gồm tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm và sự nghiệp. Những người dùng chung sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân trong phạm vi quy định tại Khoản 1. Việc thu thập phải được thực hiện bằng các văn bản hoặc bằng phương tiện điện từ như email. Quản lý chịu trách nhiệm về Dữ liệu cá nhân được sử dụng chung là Công ty TNHH Leverages Career Việt Nam.

Thông tin được xử lý ẩn danh

Theo cách thức phù hợp dựa trên luật pháp và quy định, chúng tôi sẽ liên tục tạo ra thông tin được xử lý ẩn danh mà không thể xác định cá nhân cũng như không phục hồi Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin được xử lý ẩn danh đó trong phạm vi được nêu trong Đoạn 2. Các mục thông tin được xử lý ẩn danh được tạo và cung cấp sẽ bao gồm tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm và sự nghiệp. Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân đó bằng văn bản, giao tiếp trên điện thoại, fax, gửi phương tiện ghi âm điện từ hoặc bằng phương tiện truyền thông điện từ như email, nhưng không giới hạn ở đó.

Thủ tục yêu cầu tiết lộ, v.v

Các điểm liên hệ giải đáp thắc mắc

Tầng 5, Tòa Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bộ phận hỗ trợ khách hàng, Công ty TNHH Leverages Career Việt Nam
Email vn-privacy@leverages.com
ĐT:(84-24)7303 3678
※ Đối với các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ quốc gia, ngày lễ năm mới và ngày lễ Công ty của chúng tôi, các Yêu cầu sẽ được xử lý vào hoặc sau ngày làm việc tiếp theo.

Thu thập dữ liệu cá nhân theo quy trình mà bạn có thể không dễ dàng nhận ra

Trang web này có thể sử dụng các công nghệ như cookie và web beacon để hoàn thiện dịch vụ của chúng tôi và lấy thông tin thống kê như quyền truy cập. Việc sử dụng các công nghệ này sẽ không cho phép chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân mà bạn chưa nhập.

【Ngày lập ban đầu: 09/07/2020】

【Ngày lập ban đầu: 17/07/2020】